سید مهدی حسینی

درباره سید مهدی حسینی

عضو انجمن نوابغ فروش ایران
عضو و مشاور کانون کارآفرینان استان فارس
عضو انجمن استادان موفق تهران
عضو انجمن علمی بیزینس کوچینگ تهران (مربیان کسب و کار)
دانشجوی دکترای برندسازی از علمی ترین آکادمی آموزش برندینگ خاورمیانهمدرس و مشاور دوره‌های پیشرفته روانشناسی فروش و مهارت‌های زندگی
مدرس دوره تخصصی سیستم سازی کسب و کار

ارتباط با سید مهدی حسینی
دیگر دوره های سید مهدی حسینی