دسته بندی دوره ها

فایل صوتی رموز هدف گذاری

بدون امتیاز 0 رای
0
90 هزار تومان

دوره آموزشی مدیریت زمان

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

دوره آموزشی عبور از بحران

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

دوره آموزشی قیمت گذاری

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

دوره آموزشی قواعد کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!
0
170 هزار تومان

رموز هدف گذاری

بدون امتیاز 0 رای
0
90 هزار تومان

دوره آموزشی قدرت اعتماد

بدون امتیاز 0 رای
0
90 هزار تومان

چرخه علمی فروش محصول

بدون امتیاز 0 رای
0
90 هزار تومان

بازاریابی و فروش تلفنی

بدون امتیاز 0 رای
0
130 هزار تومان
0
550 350,000 هزار تومان